TERMENII ȘI CONDIȚIILE APLICAȚIEI STRADALE

1. TERMENI GENERALI

Acest set de termeni și condiții reprezintă acordul (contractul) dintre Oceanul Indian SA,
persoană juridică cu sediul în Str. Elena Văcărescu, nr. 74, bl. XXI/2, parter, Sector 1,
Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul nr. RO 39003860, având
CUI J40/3438/2018, denumită în continuare „Societatea” și persoanele care utilizează
Aplicația Stradale(„Aplicația”) și/sau serviciile oferite de Societate prin intermediul
Stradale („Serviciile”).
Vă recomandăm citirea cu atenție a tuturor termenilor și condițiilor de mai jos, inclusiv a
informațiilor privitoare la prelucrarea datelor vizitatorilorAplicației; recomandăm citirea
acestora înainte de a ne trimite orice mesaj/solicitare. Dacă omiteți să citiți acest set de
termeni și condiții, dar utilizați Aplicația vom considera ca ați acceptat tacit acest set de
Termeni și Condiții (inclusiv orice actualizare a acestora).

Dacă nu sunteți de acord cu prevederile din acest set de termeni și condiții
(inclusiv orice actualizare a acestora), vă rugăm să încetați imediat utilizarea
Aplicației.

În calitate de proprietară a Aplicației, Societatea își rezervă dreptul de a schimba și
actualiza în orice moment conținutul acesteia, condițiile de folosire, fără o notificare
prealabilă. Astfel, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica
termenii și condițiile pe care ați agreat să îi respectați.

2. DESCRIEREA SERVICIILOR.

Aplicația reprezintă oplatformă tehnologică pentru contractarea serviciilor „la cerere”
prin mijloace electronice,prin intermediul căreia Societatea asigură persoanelor care
accesează Aplicația („Utilizator” sau „Utilizatori”), prezentarea și furnizarea de Servicii
personalizate.
Aplicația este o platformă inovatoare care facilitează comandarea și ridicarea rapidă a
mâncării de la diverse restaurante partenere. Aplicația oferă utilizatorilor o serie de
servicii esențiale, menite să simplifice și să îmbunătățească experiența de comandă a
mâncării:

 1. Navigare meniu și comandă online: Utilizatorii pot explora meniurile detaliate ale
  restaurantelor partenere, vizualizând opțiuni de mâncare, descrieri ale
  preparatelor, ingrediente și prețuri.
 2. Pay and collect: Utilizatorii pot plasa comenzi și efectua plăți online, urmând să
  ridice personal comanda de la locația restaurantului. Acest serviciu elimină
  necesitatea așteptării la coadă și asigură că mâncarea este pregătită la sosirea
  Utilizatorului.
 3. Notificări în timp real: Utilizatorii primesc notificări în timp real despre statusulcomenzii lor, inclusiv confirmarea comenzii, timpul estimat de pregătire și momentul în care comanda este gata pentru ridicare.
 4. Sistem de fidelizare: Aplicația recompensează Utilizatorii fideli printr-un sistem de puncte. Utilizatorii acumulează puncte pentru fiecare comandă plasată, pe care le pot utiliza pentru a obține reduceri, oferte speciale sau produse gratuite.
 5. Recenzii și evaluări: Utilizatorii pot lăsa recenzii și evaluări pentru restaurante și preparatele comandate. Acest feedback ajută alți Utilizatori să facă alegeri informate și contribuie la îmbunătățirea continuă a serviciilor oferite de restaurantele partenere.
 6. Profil personalizat: Utilizatorii își pot crea un profil personalizat în Aplicație, unde pot salva adrese preferate, detalii de plată și istoricul comenzilor. Profilul poate include și informații despre înălțime, greutate, sex și stil de viață, pentru a personaliza recomandările și ofertele.
 7. Suport pentru Utilizatori: Aplicația oferă suport dedicat Utilizatorilor pentru a rezolva orice probleme sau întrebări legate de utilizarea Aplicației sau de comenzile plasate.

Imaginile sunt prezentate în Aplicație cu titlu de exemplu, iar Serviciile prestate pot diferi
de imagini în orice mod, datorită modificării caracteristicilor sau design-ului, fără vreo
notificare prealabilă din partea Societății.

3. CREAREA ȘI GESTIONAREA CONTULUI UTILIZATORULUI

Pentru a accesa serviciile oferite de Aplicație, Utilizatorii trebuie să își creeze un cont de
utilizator. Procesul de creare a contului implică furnizarea următoarelor informații: nume
și prenume, telefon, e-mail, parolă.
Utilizatorii sunt responsabili pentru menținerea confidențialității informațiilor de
autentificare și pentru toate activitățile desfășurate în contul lor. În cazul în care
suspectați utilizarea neautorizată a contului dvs., trebuie să ne informați imediat la
adresele menționate la pct. 15 – Contact.
ConturileUtilizatorilor pot fi suspendate sau închise în cazul în care se constată
încălcarea acestor termeni și condiții, inclusiv, dar fără a se limita la, utilizarea
neautorizată sau frauduloasă a contului.

4. MODALITATEA DE COMANDĂ

După selectarea produselor, Utilizatorii trebuie să adauge produsele în coșul de
cumpărături.
Odată adăugat în coșul de cumpărături, un produs este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentreu aceasta. Adăugarea unui produs în coșulde cumpărături, în lipsa finalizării comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei
comenzi, implicit rezervarea automată a produsului.
Înainte de a finaliza comanda, Utilizatorii trebuie să revizuiască detaliile comenzii,
inclusiv lista produselor, cantitățile și prețurile. Este important ca Utilizatorii să verifice
corectitudinea informațiilor înainte de a continua.
Prin finalizarea comenzii, Utilizatorul consimte că toate datele furnizate de acesta
necesare procesului de cumpărare sunt corecte, complete și adevărate la data plasării
comenzii.
Prin finalizarea comenzii, Utilizatorul consimte că Societatea poate să îl contacteze, prin
orice mijloc disponibil/agreat de Societate, în orice situație în care este necesară
contactarea acestuia.
După finalizarea plății, Utilizatorii primesc o confirmare a comenzii prin notificare în
aplicație și/sau prin e-mail. Aceasta va include detalii despre comanda plasată și timpul
estimat de pregătire.
Pentru claritate, contractul se consideră încheiat între Societate și Utilizator, în
momentul primirii de către Utilizator de la Societate, prin intermediul poștei electronice
și/sau SMS a notificării de expediere a comenzii („Contractul”).
Societatea poate anula comanda efectuată de către Utilizator, în urma unei notificări
prealabile adresate acestuia, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de
cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese, în
următoarele cazuri:
– neacceptarea de banca emitentă a cardului Utilizatorului, a tranzacției, în cazul
plății online;
– invalidarea tranzacției de către procesatorul de plăți agreat de Societate, în
cazul plății online;
– datele furnizate de către Utilizator în Aplicație sunt incomplete și/sau incorecte.
În cazul în care un produs comandat de către Utilizator nu poate fi livrat de către
Societate, aceasta îl va informa pe Utilizator asupra acestui fapt si va returna în contul
Utilizatorului contravaloarea produsului în termen de 7 (șapte) zile de la data la care
Societatea a luat la cunoștință de acest fapt sau Utilizatorul și-a manifestat în mod
expres intenția de reziliere a Contractului.

5. PLATĂ ȘI FACTURARE

Prețurile produselor afișate în Aplicație includ TVA, conform legislației în vigoare.
Aplicația acceptă carduri de credit și debit (Visa, MasterCard, etc.), plăți mobile (Apple
Pay, Google Pay) și alte metode de plată online. Toate tranzacțiile sunt securizate și
criptate pentru a proteja informațiile financiare ale Utilizatorilor.
Utilizatorul efectuează plata în momentul plasării comenzii. Suma totală a comenzii,
inclusiv toate taxele și comisioanele aplicabile, va fi afișată înainte de finalizarea
tranzacției. Utilizatorii trebuie să se asigure că dispun de fonduri suficiente în contul lor
pentru a finaliza tranzacția.
După efectuarea plății, Utilizatorul va primi o factură electronică prin e-mail, care va
detalia produsele comandate, prețurile individuale, taxele aplicabile și suma totală
plătită. Utilizatorii pot accesa istoricul comenzilor și facturile anterioare direct din contul
lor de utilizator în aplicație.
Utilizatorul poate introduce datele mai multor carduri de plată pe carduri de plată pe
care le deține. De asemenea, Utilizatorul poate oricând șterge cardurile adăugate în
cont.

6. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII ASUPRA PRODUSELOR

Proprietatea asupra produselor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății de către
Utilizator, în locația indicată în comandă.

7. UTILIZARE ȘI CONȚINUT

Aplicația conține o serie de informații ce pot fi vizualizate/accesate prin utilizarea unui
echipament electronic, incluzând, dar nelimitându-se la: texte, poze, baze de date,
servicii, logo-uri, orice fel de informații, reclame („Conținutul”).
Navigarea în Aplicație nu permite reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice
formă a conținutului materialelor prezentate pe acestea, de către orice persoană, fără a
obține în prealabil acordul scris al Societății. Nerespectarea acestor condiții atrage
răspunderea conform legilor în vigoare.
Încercarea, de orice natură, de modificare a imaginilor și informațiilor prezentate în
Aplicație, conferă dreptul Societății de a se adresa instanțelor de judecată legal
competente pentru sancționarea unor asemenea fapte.

8. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Utilizatorul declară în mod expres că a luat la cunoștinţă de faptul că toată creația
grafică și conținutul Aplicației incluzând, dar fără a se limita la semnele grafice,
denumirile, mărcile simbolurile, imaginile, textele, fișierele multimedia, feedback-ul
primit de la Utilizatori sunt proprietatea exclusivă a Societății, fiind protejate de Legea
nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe. Fac excepție semnele grafice
aparținând altor entități colaboratoare ale Societății.
Societatea oferă Utilizatorului o licență personală, globală, gratuită, netransmisibilă şi
neexclusivă pentru a utiliza Aplicația. Această licență are unicul scop de a permite
Utilizatorului de a accesa Aplicația și/sau Serviciile Societății, cu respectarea
prevederilor din acest set de termeni și condiții.
Utilizatorul se obligă să nu reproducă, să nu copieze, să nu vândă sau să exploateze
Serviciile, informaţiile și/sau materialele audio-video la care are acces ca urmare a
utilizării Aplicației, în parte sau complet.
Utilizatorului îi este interzisă modificarea, închirierea, cedarea, împrumutul, vânzarea,
distribuirea sau crearea unor materiale derivate, bazate pe Serviciile prestate de
Societate sau pe programele folosite în cadrul Aplicației-ului.
Conținutul Aplicației nu poate fi descărcat, copiat, reprodus, distribuit, transmis, difuzat,
afișat, vândut, licenţiat sau exploatat în alt fel în niciun alt scop, fără acordul prealabil
scris al Societății sau al licenţiatorilor Societății (dacă este cazul). Utilizatorul nu are
dreptul să refacă sau să încerce să extragă codul sursă al Aplicației, cu excepția
cazurilor în care Utilizatorul are permisiunea scrisă din partea Societății. În cazul în care
Societatea conferă Utilizatorului dreptul de a folosi într-un anumit fel conținutul
Aplicației, Utilizatorul îl va utiliza numai în scopul în care acesta a fost definit și pe
perioada definită în acordul prealabil.
Utilizatorul acceptă în mod expres utilizarea de către Societate a lucrărilor executate în
cadrul prestării serviciului pentru prezentarea portofoliului său. Societatea va putea
utiliza portofoliul cu scopul prezentării paletei de clientelă și a propriilor abilități.
Societatea va putea utiliza numele de afaceri a Beneficiarului și îl va putea identifica
(după numele de companie, site web, logo, etc.) ca un client al Societății.

9. CONFIDENȚIALITATE

Societatea va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură, furnizate de către
Utilizatori.
Utilizatorii își asumă în mod expres faptul că nicio declarație publică, promovare,
comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi realizată de
către Utilizatori cu privire la comandă/Contract, fără acordul prealabil scris al Societății.
Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul Aplicației, Societatea
dobândește acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza,
reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații.

10. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pe lângă acest set de termen și condiții, vă recomandă să citiți și Nota de informare
privind prelucrarea datelor cu caracter personal, publicată pe în Aplicație pentru a
înțelege modul în care putem prelucra datele dvs. cu caracter personal, care sunt
drepturile dvs. și modul în care acestea pot fi exercitate.

11. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Prin accesarea Aplicației, Utilizatorul este de acord că utilizarea acestuia este pe
propria răspundere. Societatea nu este responsabilă pentru niciun incident direct sau
indirect sau orice alte pierderi, costuri sau cheltuieli de orice natură care pot apărea ca
urmare a accesării sau navigării în Aplicație.
Răspunderea pentru buna funcționare a Aplicației precum și pentru disponibilitatea
oricărui serviciu este exclusă. În mod special, Societatea exclude orice garanție că:
–  Aplicația va funcționa fără întreruperi;
– defectele vor fi remediate, că Aplicația sau serverele care le pun la dispoziție nu
conțin viruși și alte componente dăunătoare;
– utilizarea sau rezultatele utilizării Aplicației sau materialele puse la dispoziție ca
parte a Serviciilor oferite sunt corecte, exacte, oferite în timp real sau sigure în
orice alt fel.
Societatea își rezervă dreptul de a refuza Utilizatorilor oricând accesul la Aplicație.
Societatea nu este responsabilă de nicio daună provocată de viruși, bug-uri, acțiuni
umane sau orice defecțiune a sistemului informatic sau orice alte erori, defecțiuni sau
întârzieri de comunicații în transmisiile pe dispozitive.
Societatea nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele erori, omisiuni sau
întârzieri în livrarea comenzilor cauzate de factori externi sau de utilizarea incorectă a
Aplicației de către Utilizatori. Utilizatorii sunt de acord să folosească Aplicația pe propriul
risc.
Toate informațiile și materialele conținute în Aplicație sunt furnizate în mod gratuit, fără
niciun fel de garanție. Societatea își rezervă dreptul de a refuza sau de a elimina
imagini, texte sau orice alt conținut postate în Aplicație ori transmise prin mijloacele de
comunicare la distanță.
Societatea nu va fi responsabilă pentru nicio daună directă, indirectă, accidentală,
specială, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, posibilitate de
folosire, date sau alte pierderi, care ar rezulta din utilizarea sau incapacitatea de a
utiliza Aplicația, greșeli, omisiuni, întreruperi, erori, defecțiuni, întârzieri în funcționare
sau transmisie, acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor
Utilizatorului, declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor Aplicației, sau
orice neîndeplinire de performanță a Aplicației, ori alte probleme legate de Serviciile
Aplicației.

10. ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE

Acceptând să utilizați Aplicația, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți și sunteți
de acord cu următoarele:
– utilizarea Aplicației se face pe propria răspundere;
– Societatea nu oferă nicio garanție că informațiile vor împlini toate cerințele
Utilizatorului;
– Serviciile vor fi neîntrerupte, furnizate la timp, sigure sau fără erori;
– rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor Aplicațieivor fi corecte
sau de încredere;
– calitatea oricăror Servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute
de Utilizator prin intermediul Aplicației va satisface toate cerințele;
– orice eroare de program va fi corectată.
Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate
sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează Aplicația sau de orice alte
pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și Servicii din
conținutului Aplicației.
Niciun sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute prin accesarea Aplicației sau
prin intermediul Serviciilor Aplicației nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată
expres în termenii și condițiile de utilizare.

12. FORȚA MAJORĂ

Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul Contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
Contractul va fi reluat după încetarea acţiunii forţei majore.
Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica în scris,
celeilalte părţi, despre producerea acesteia, în termen de maxim 72 de ore de la
apariţie, de a o dovedi prin documente relevante emise de catre organele competente
prin care se atesta existenţa unei asemenea situaţii, în termen de maxim 40 (patru zei)
zile de la apariţie şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de
60 (şasezeci) zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de
plin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte
daune-interese.

13. LEGEA APLICABILĂ

Prin accesarea Aplicației, Utilizatorul acceptă că orice dispute legate de accesarea
acestora sunt guvernate și interpretate în concordanţă cu legile române, iar Utilizatorul
admite să se supună jurisdicţiei exclusive a instanţelor judecătorești române
competente, din circumscripția teritorială a Societății. Societatea nu oferă garanţia că
Aplicația se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor ţări din afara
României.

14. PREVEDERI FINALE

În cazul în care, ulterior lansării Aplicației, vor fi implementate servicii suplimentare puse
la dispoziţie în Aplicație, aceste servicii vor fi supuse acelorași reguli și condiţii cuprinse
în prezentele clauze, în cazul în care acestea nu vor beneficia de condiţii distincte de
prezentele.
În cazul în care orice termen sau prevedere al/a acestui set de Termeni și Condiții sau
al/a oricărui document inclus sau la care s-a făcut referire în acest set de Termeni și
Condiții este considerat/considerată de către o instanță competentă ca fiind
contrar/contrară legii, respectivul termen va fi eliminat din acest set de Termeni și
Condiții, iar restul prevederilor din acest set de Termeni și Condiții nu vor fi afectate. De
asemenea, în măsura permisă de lege, aplicarea respectivei prevederi altor persoane
sau circumstanțe decât celor față de care aceasta este invalidă sau inaplicabilă nu va fi
afectată de nulitatea acesteia. Fiecare prevedere a acestui set de Termeni și Condiții va
fi valabilă şi aplicabilă în măsura permisă de lege.
Acest set de termeni și condiții reglementează relația dintre Societate şi Utilizator. Cu
excepția cazului în care se prevede în mod expres contrariul, acesta nu creează niciun
fel de drepturi pentru terțe persoane. Nicio prevedere a acestui set de termeni și condiții
nu va fi interpretată ca stabilind între Utilizator şi Societate un parteneriat, o societate
mixtă, un raport de tip mandant-mandatar sau angajat-angajator. Niciuna dintre părți nu
va avea niciun / nicio drept, putere sau autoritate, expres / expresă sau implicit /
implicită, să o angajeze pe cealaltă.

15. CONTACT

Societatea poate fi contactată la adresa Str. Elena Văcărescu, nr. 74, Bl. XXI/2, ap. 1,
Sector 1, București și/ sau e-mail: office@flavours.ro
Cu excepția cazului în care Utilizatorul comunică orice modificare, notificările vor fi
transmise la datele de contact furnizate de Utilizator, iar respectivele notificări vor fi
considerate primite de către Utilizator.